Giovanni Pico della Mirandola

I middelalderen havde man Gud i centrum for menneskelivet. I renæssancen skete der en ændring. Det enkelte menneske begyndte at få værdi, og man så muligheder i det. Samtidig sås der tvivl ved kirkens magt til at give svar på alting. Mirandola var en af dem, som stillede spørgsmål ved kirkens magt til give svar på alting.

pico-della-mirandola

FAKTA

Giovanni Pico della Mirandola blev født den 24. februar 1463 i et lille hertugdømme, Mirandola i det nuværende Italien. Han var søn af Gianfrancesco I Pico, conte di Concordia og Giulia Boiardo.
Han startede med at studere teologi, men læste senere filosofi. Han lærte både græsk, latin, hebraisk og arabisk, for bl.a. at kunne læse arabiske og græske filosoffer.
I 1486 udgav han “Talen om menneskets værdighed”. Den indeholder 900 filosofiske teser, som var inspireret af mange forskellige skrifter.
Mirandola var klar til at forsvare sine teser og ville betale for, at kirken ville sende en filosof for at diskutere dem med ham. Paven reagerede ved at fordømme teserne, og han var ved at blive dømt som kætter, men blev reddet af en indflydelsesrig leder fra Firenze, Lorenzo de’ Medici. Giovanni Pico della Mirandola døde i november 1494.

Hør Peters møde med Pico della Mirandola


OPGAVER

Kilde 1 – Lydfil
Pico della Mirandola så mennesket som et under. I sine tekster placerede han mennesket midt i verden for, at det kunne se, hvad der findes i verden omkring sig. Han mente, at mennesket selv bestemmer, hvordan det skal leve sit liv, fordi det har en fri vilje.
Han lod Gud sige:
”Du holdes ikke tilbage af nogen overvindelige skranker,(*) men skal selv bestemme din natur i overensstemmelse med din egen fri vilje, i hvis varetægt jeg har overgivet dig.”

Hør lydfilen

*her barriere, forhindring

Kilde 2 – Det Sixtenske Kapel
det-sixtenske-kapel

 

Arbejdsspørgsmål:

  1. Hvad vil Pico della Mirandola sige i dette citat?
  2. Hvordan opfatter Pico della Mirandola Gud?
  3. Hvordan opfatter Pico della Mirandola mennesket?
  4. Fra 1508-12 malede Michelanglo Det Sixtenske Kapel med bl.a. scenen på kilde 2.
  5. Han var inspireret af Pico della Mirandolas tanker. Hvordan kan det ses på billedet?

Pico della Mirandola