Pesten

En af 13-1400-tallets mest frygtede sygdomme var pesten. Når pesten hærgede tog den rigtig mange menneskeliv med sig. Dødeligheden – det vil sige det antal mennesker pesten slog ihjel – lå på 40-50%. Lægerne kunne ikke helbrede sygdommen, som man mente var sendt af Gud som straf. Rige mennesker kunne tage på landet for at undgå de tætte bebyggelser i byerne, der skabte større smittefare, mens almindelige mennesker ikke havde råd til at tage på landet og måtte blive tilbage i byernes tæthed.

FAKTA

Pest er en sygdom, der skyldes smitte med bakterie. Pest kan overføres fra rotter til mennesker via loppebid. Sygdommen viser sig som høj feber, og senere kommer der bylder på kroppen. Pesten kom østfra og nogle af de første tilfælde var i havnebyerne Genova og Venedig i det nuværende Italien. Derfra spredtes pesten videre især via handelsvejene – altså når købmænd rejste fra fx Venedig og tog videre ud i Europa.

Kortet viser pestens spredning i 1300-tallet.

Se klippet HER (brug dit Uni-login for at komme til klippet)

Hør Peters møde med pesten


OPGAVER

Kilde 1 – Fresko fra Saint-Sébastien-kapellet i den franske alpelandsby Lanslevillard. Ca 1500.

Arbejdsspørgsmål:

  1. Hvilken kilde er det?
  2. Hvor og hvornår er kilden fra?
  3. Hvem er ophavsmand (hvem har lavet kilden)?
  4. Hvad ser du på billedet? Beskriv
  5. Hvorfor er billedet blevet lavet?
  6. Hvorfor er kilden interessant og hvad kan vi bruge den til?

Pesten