Pave Leo X

Den katolske kirkes øverste leder er paven. Han har fået sin magt fra apostlen Peter, som ifølge fortællingen fik den af Jesus. Derfor opfatter paven sig også som Guds stedfortræder på jorden. I slutningen af middelalderen brugte paven og hans hof mange penge på at bygge og restaurere Peterskirken i Rom, men også til at leve i ufattelig luksus. For at få penge til dette solgte den katolske kirke afladsbreve.

pave-leo-x

FAKTA

Alle paver vælger sig et navn, når de bliver pave. Leo X blev født som Giovanni di Lorenzo de Medici den 11. december 1475 i Firenze.
Han var næstældste søn af Lorenzo de Medici og Clarice Orsini. Lorenzo de Medici var bankier og den ledende statsmand i Firenze. Medici-familien var i slutningen af middelalderen en meget indflydelsesrig familie i Firenze med store rigdomme.
Den ældste søn i en adelsfamilie arvede tit den rigdom som familien havde, mens yngre brødre fik en stilling i kirken eller militæret. Leo X. blev som 7-årig munk og som 17-årig kardinal. Han blev chef for pavens hær og deltog i et slag, hvor han blev taget til fange, men flygtede.
I 1513 blev han pave. Han ønskede som pave at fremme sin families interesser.

Læs mere om Pave Leo X >>
Han levede i ufattelig luksus som sine forgængere og brugte alle de penge som de tidligere paver havde sparet op og mere end det. Leo X. brugte penge på fornøjelser som fester, teaterforestillinger og andre ting, der ikke havde noget med kirken at gøre. Desuden havde han kunstnere som Michelangelo og Rafael til at udsmykke Peterskirken, som han også restaurerede og udbyggede.
De mange penge Leo X brugte skulle komme fra et sted, og derfor igangsatte han et salg af afladsbreve. Afladsbrevene skulle sørge for, at man selv og ens forfædre ikke blev i skærsilden for længe. Dette mente Martin Luther ikke var den rigtige måde at blive frelst på, og han gjorde oprør mod kirken. At paven og hans embedsmænd ikke tog Martin Luther alvorligt blev startskuddet til reformationen.
Leo X døde 1. december 1521 af malaria.

Hør Peters møde med Pave Leo X


OPGAVER

Kilde 1 – Handel af afladsbreve
Kilde 2 – Lydfil
Se klippet HER (brug dit Uni-login for at komme til klippet)

 

Arbejdsspørgsmål:

  1. Hvorfor skulle man købe et afladsbrev?
  2. Hvilke fordele havde den katolske kirke af at sælge afladsbreve?
  3. Hvilke fordele havde folk af at købe afladsbreve?
  4. Hvorfor tror du, folk gjorde oprør mod salget af afladsbreve?
  5. Hvilke synder kunne man forestille sig, at man kunne komme i skærsilden for i dag?

Pave Leo X