Opdagelsesrejsende Christoffer Columbus

Det ændrede verdensbillede kan bl.a. forklares med, at portugiserne og spanierne rejser ud og opdager nye landområder. Når man kommer ud og møder andre kulturer og nye mennesker, så åbnes ens øjne for de forskelligheder mennesker kan have. Man kan sige, at mennesket opdager, at der kan være stor forskel på at leve i Sydamerika og i Europa.

columbus

FAKTA

Columbus blev født i 1451 i Genova i det nuværende Italien. Vokset op i en familie, der vævede uldvarer.
Han gik i skole hos lokale munke, som lærte ham at regne, skrive, læse latin og navigere.
Han var sejlende handelsrejsende og ville finde en hurtigere søvej til Asien end syd om Afrika.
Hans søgen efter en hurtig søvej blev støttet af den spanske dronning og konge.
I 1492 sejlede han mod vest og stødte på en række øer, som han troede var det østligste Asien.
Det, han var stødt på, viste sig at være to nye kontinenter – nemlig Nord- og Sydamerika.
Columbus døde 20. maj 1506. Han blev aldrig overbevist om, at opdagelsen var Amerika.

Hør Peters møde med Christoffer Columbus


OPGAVER

Kilde 1 – Udgave af Ptolemæus’ verdenskort fra 1482
Kilde 2 – Ortelius verdenskort ca . 1570

 

Arbejdsspørgsmål til billederne:

  1. Hvornår er billede 1 fra og hvad forestiller det?
  2. Hvilke verdensdele/lande er afbilledet på kort 1?
  3. Find Danmark og Italien på kort 1. Ligner de landene som vi kender dem fra kort i dag?
  4. Hvornår er billede 2 fra og hvad forestiller det?
  5. Hvilke verdensdele/lande er afbilledet på kort 2?
  6. Sammenlign kort 1 og 2. Hvad er ligheder og forskelle? Nævn minimum 3 ligheder og 3 forskelle.

Christoffer Columbus