Nikolaus Kopernikus

I 1500-tallet havde den katolske kirke den opfattelse, at jorden var universets centrum med byen Jerusalem som jordens centrum. Gud skabte jorden og mennesket til at bestemme over jorden, så derfor måtte jorden være universets centrum. Astronomen Nikolaus Kopernikus (1473-1543) var af en anden opfattelse. Hans studier af universet havde vist, at solen var universets centrum, og at jorden cirkulerede rundt om solen.

Engraved portrait of Polish astronomer Nicolas Copernicus

FAKTA

Nikolaus Kopernikus blev født ind i en rig familie i 1473 i Polen og døde i 1543.
Kopernikus blev aldrig gift og fik ingen børn.
På universitet interesserede han sig for mange forskellige ting, mens han læste, men det som for alvor fangede hans interesse var astronomi – læren om verdensrummet og planeterne.
Da han var færdiguddannet, blev han ansat i den katolske kirke, og der arbejdede han hele sit liv. Han havde et godt forhold til kirken.
Den katolske kirke ville gerne have påsken fastlagt præcist, fordi påsken er kirkens vigtigste højtid. Det kunne præster og astronomer hjælpe til med – heriblandt også Kopernikus.
I den forbindelse udviklede han sin teori om solen og jordens placering i universet.
Mens Kopernikus levede, udgav han ikke sin teori om solens og jordens placering, fordi han var bange for at blive kritiseret. Det var først i hans dødsår at han teorier blev udgivet.
Ca. 100 år efter Kopernikus’ død begyndte kirken at sige, at han verdenssyn var forkert og imod Biblens ord.
Kopernikus’ verdensbillede med solen i centrum kaldes det heliocentriske verdensbilllede.
Verdensbilledet med jorden i centrum kaldes det geocentriske verdensbillede.

Hør Peters møde med Nikolaus Kopernikus


OPGAVER

Kilde 1 – Det geocentriske verdensbillede – Jorden som centrum
geocentrisk-verdensbillede
Kilde 2 -Det heliocentriske verdensbillede – Solen som centrum
heliocentrisk-verdensbillede

 

Arbejdsspørgsmål:

 1. Beskriv billede 1.
 2. – Hvad ses i midten af billedet?
  – Hvad viser ”den gule ring” rundt om midten af billedet?
  – Hvad er udenfor ”den gule ring”?
  – Andre ting du/I lægger mærke til?

 3. Beskriv billede 2
 4. – Hvad ses i midten af billedet?
  – Hvad vises rundt om?
  – Andre ting du/I lægger mærke til?

 5. Sammenlign billede 1 og 2. Hvad er ligheder og forskelle?

Nikolaus Kopernikus