Reformatoren Martin Luther

Der har altid været modstandere af den katolske kirke. Mennesker, som har ment, at den katolske kirke ikke har haft det eneste svar på, hvordan tro skal styre samfundet. Gennem middelalderen har den katolske kirke slået ned på modstanderne med hård hånd og tit med døden som følge.

FAKTA

Martin Luther blev født 10. november 1483 eller 1484 i Eisleben i det nuværende Tyskland. Hans far var først minearbejder og senere ejer af minen, men kom fra en bondeslægt. Han ønskede, at hans drengebørn fik uddannelse, så de kunne blive jurister. Døtrene blev bortgiftet godt. Familien var ikke meget troende. Martin Luther startede i skole i 1491 i Manfeld, hvor familien boede. Undervisningen var udenadslære. I skolen og hjemme oplevede han at få tæsk. Både tæsk og udenadslære var almindelige i skolen. Han fortsatte sin skolegang bl.a. i Eisenach og kom 1501 på universitet i Erfurt, hvor han studerede jura, som hans far ville have.
I 1505 valgte Martin Luther at gå i kloster imod sin fars vilje. Man mener, at årsagerne enten er, at han fik en åbenbaring, eller fordi han ville undgå et ægteskab. Han valgte Augustiner-eremitterne, en streng munkeorden. Han blev her uddannet til teolog og læste Biblen på latin, hvilket ikke var almindeligt for teologer dengang.

Læs mere om Martin Luther >>
I 1517 skrev han 95 teser, hvor han bl.a. gjorde op med den måde, den katolske kirke gav tilgivelse på. Han mente, at tilgivelse ikke kom i kraft af at give penge til kirken som aflad, men at det var troen, som kunne frelse. Dette førte til, at kirken ønskede ham bandlyst.
Martin Luther var heldig, da paven og kejseren i det romersk-katolske rige på dette tidspunkt var uenige, og han fik en beskytter i Frederik den Vise, som holdt ham fanget i Wartburg. Tiden i Wartburg brugte han til at oversætte Biblen til tysk og slås med djævelen, som han opfattede som en modstander.
Martin Luthers ideer inspirerede andre til at vælte fyrster og nedlægge klostre, men det ønskede han ikke og fordømte det bondeoprør, som gjorde det.
Martin Luther giftede sig i 1525 med Katharina von Bora og fik 6 børn.
Udover oversættelsen af Biblen til tysk og teserne skrev han mange bøger og tekster, ligesom han skrev salmer, som stadig i dansk oversættelse synges i dag.
Martin Luther døde 18. februar 1546.

Hør Peters møde med Martin Luther


OPGAVER

Kilde 1 – Luthers brev til Christian 3.
luther-kilde-1

Den 2. december 1536 skrev Martin Luther et brev til den danske konge, Christian 3. I brevet er han tilfreds med, at kongen ved reformationen har udryddet biskopperne i Danmark. Han beder om, at en del af de penge, som er taget fra biskopperne og kirken, må blive anvendt til opretholdelse af kirkerne og løn til præsterne, “som forkynder Guds ord til salighed og overvindelse af den evige død, thi på Guds ord beror det altsammen. Kristus, vor kære Herre, være med Deres Kgl. Majestæt nu og i evighed, Amen.”

Kilde 2

Se klippet på DR.dk HER (brug dit Uni-login for at komme til klippet)

 

Arbejdsspørgsmål:

  1. Hvad er Martin Luthers ønske til Christian den 3.?
  2. Hvad er Martin Luther tilfreds med?
  3. Hvordan kan man opfatte Martin Luther, når man læser dette brev?
  4. Se tv-klippet (log på med Uni-login). Hvordan passer det med opfattelsen af Martin Luther ud fra brevet til Christian den 3?
  5. Hvilke forskelle gør Martin Luther for kirkens folk, adelen og almindelige mennesker?

Martin Luther