Leonardo da Vinci

Måden at male på i renæssancen adskiller sig væsentlig fra middelalderens måde at male på. I renæssancen satte man mennesket i centrum i stedet for Gud. Man viste verden som mennesket så den. Derfor begyndte man at bruge dybde og perspektiv i malerierne.

FAKTA

Leonardo da Vinci blev født i 1452 i Vinci – en by ca. 30 km fra Firenze. Han var søn af Piero Da Vinci, som kom fra en rig familie og bondepigen Catarina, som tjente hos familien Da Vinci. Leonardo voksede kun op med sin bedstefar, far og onkel, da hans mor blev sendt væk efter at have født ham.
Leonardo Da Vinci fik sin interesse for naturen og malekunst fra sin onkel, der også fungerede som hans lærer gennem opvæksten. I 1469 kom han i lære hos en maler ved navn Andrea del Verrocchio. Sammen undersøgte de to især to områder indenfor deres kunstneriske arbejde; kroppens opbygning – det, der hedder anatomi – og perspektiv, som er arbejdet med 3-dimensionel gengivelse af verden på et lærred eller stykke papir. Populært sagt, hvordan man får dybde i et billede. Han arbejdede også meget med et maleris lys og skygge. Han mente, at gengivelse af ting og mennesker ikke bestod af linjer, men af forskellige grader af lys og skygge. Ved at bruge den teknik fik hans gengivelser stor lighed med det afbildede.

Læs mere om Leonardo da Vinci >>
I 1477 blev han selvstændig maler og nogle år senere flyttede han til en anden italiensk by – Milano.
Han eksperimenterede også med våben og maskiner. Han studerede fugle for at få viden om kunsten at flyve. Han studerede vands bevægelser, mennesker og dyrs kroppe og meget mere.
Fra omkring 1500 ændrede hans studier sig. Hvor han før havde beskrevet og gengivet verden, blev det nu vigtigt for ham at forklare, hvorfor tingene var som de var. Han fik fokus på observation og eksperiment, som er en måde at beskrive verden på. Det var meget langt væk fra datidens opfattelse af verden, der ikke bestod af observation og eksperimenter. Dengang forklaredes verden ud fra Biblen.
Leonardo Da Vinci døde i Frankrig i 1519.

Noget af det han er mest kendt for er:
– Maleriet ”Mona Lisa”
– Maleriet ”Den sidste Nadver”
– Tegningen af ”Den Vitruvianske Mand”

Hør Peters møde med Leonardo Da Vinci


OPGAVER

Kilde 1 – Madonna Rucellai 1285. Malet af Duccio di Buoninsegna
Kilde 2 – Madonna Litta ca. 1491-95. Malet af Da Vinci (1452-1519)

 

Arbejdsspørgsmål til billederne:

  1. Hvornår er billede 1 fra og hvad forestiller det?
  2. Hvornår er billede 2 fra og hvad forestiller det?
  3. Beskriv billede 1 (farver, personer, miljø, stemning, billedets opbygning)
  4. Beskriv billede 2 (farver, personer, miljø, stemning, billedets opbygning)
  5. Sammenlign billede 1 og 2. Hvad er forskelle og hvad er ligheder?
  6. Hvilken udvikling kan man se fra billede 1 til billede 2?

Leonardo da Vinci