Fyrsten Frederik den Vise

Middelalderens samfund var delt i to. Et verdsligt rige og et gejstligt rige. Den øverste leder i det gejstlige rige var paven. I det verdslige rige herskede fyrsten, som dog også var underlagt paven. Både fyrster og den katolske kirke havde begge store landområder, som de bestemte over. De havde mange kampe om, hvem der skulle bestemme. Fyrsterne kunne med Luthers opfattelse af tro se en fordel i ikke mere at være underlagt den katolske kirke.

Frederik den Vise

FAKTA

Det område vi i dag kalder Tyskland bestod af en række landområder og byer, som havde valgt en fælles leder, den tyske kejser.
I det område Martin Luther var professor hed fyrsten Frederik den Vise.
Frederik den Vise blev født i 1463 i Torgau i det nuværende Tyskland. Han var søn af kurfyrst Ernst af Sachsen og Elisabeth af Bayern.
Han var rådgiver for den tysk-romerske kejser og generalstatholder for det tyske rige.
I 1502 oprettede han et universitet i Wittenberg, hvor Martin Luther blev professor.
Han ejede 19.000 relikvier, som blev vist frem en gang om året i slotskirken. Her kunne folk så modtage aflad, når de havde set dem.
Frederik den Vise brugte sin indflydelse hos den tyske kejser til, at Martin Luther kunne forsvare sig på rigsdagen i Worms og lod sine mænd “bortføre” ham, da han blev erklæret fredløs. Frederik den Vise skjulte Martin Luther i Wartburg i 10 måneder. Han var overbevist tilhænger af aflad og relikvier, noget Martin Luther var imod, men alligevel beskyttede Frederik den Vise ham. Der kan være tre grunde til det:
1. Han var glad for, at Martin Luther gjorde hans universitet berømt.
2. Han ville bruge Martin Luther i et magtspil mod kejseren og paven.
3. Han var hemmelig tilhænger af Martin Luther, selvom han gik ind for aflad og relikvier udadtil.
Frederik den Vise døde i 1525.

Hør Peters møde med Frederik den Vise


OPGAVER

Kilde: Billede af magtfordelingen før og efter reformationenhierakier

Arbejdsspørgsmål:

 1. Hvilke forskelle er der på de to magtpyramider?
 2. Hvilke ligheder er der på de to magtpyramider?
 3.  
  Bønder og Håndværkere

 4. Hvor meget magt havde bønder og håndværkere før reformationen?
 5. Ændrede magten sig efter reformationen? Hvorfor / hvorfor ikke?
 6.  
  Adel og konge

 7. Hvilken betydning fik det for adelen og kongen, at paven ikke længere havde magt efter reformationen?
 8. Hvem fik noget ud af, at magtpyramiden ændrede sig?

Frederik den Vise